Zwroty

Nie jesteś zadowolony z zamówienia? Bez problemu. Możesz odzyskać pełną kwotę zakupu i ewentualnie samodzielnie zamówić bardziej odpowiedni produkt. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Przeczytaj poniższą politykę zwrotów.

W firmie Frank chcemy, abyś był w pełni zadowolony z każdego zakupu i dlatego możesz zwrócić nam produkt za darmo w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po prostu wyślij do naszego działu obsługi klienta wiadomość e-mail, a my dostarczymy Ci etykietę zwrotną. Zwrot pełnej ceny zakupu może nastąpić tylko w przypadku zwrotu produktu w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli tak nie jest, może zostać naliczona opłata.

Skutki unieważnienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wyboru przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas).

Możemy dokonać potrącenia od kwoty zwrotu za utratę wartości dostarczonych towarów, jeżeli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z Tobą.

Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż - -

(a) 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Państwa towary dostarczone, lub

b) (jeżeli wcześniej) 14 dni od dnia, w którym dostarczyli Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary; lub

(c) jeżeli nie dostarczono żadnych towarów, 14 dni po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani o podjęciu przez Państwa decyzji o rozwiązaniu niniejszej umowy.

Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które wykorzystali Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu kosztów.